2013 – Μετατροπή κατοικίας σε γραφείο και Ανάπλαση όψεως διώροφου κτιρίου στην περιοχή Καμαράκι στο Ηράκλειο