2017-Κτίριο γραφείων ομίλου εταιρειών επί της Λ. Στ. Καζαντζίδη