2021 – Ανακαίνιση Εκθεσιακού Χώρου και των Γραφείων στην ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της εταιρείας ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΩΝΙΑΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε