2019 – Μελέτη εκθεσιακού περιπτέρου για την MARMOMAC