2005 – Κτίριο κατοικιών στην περιοχή Μασταμπά Ηρακλείου