2008 – Μονοκατοικία στην περιοχή Αγ. Ιωάννης Ηρακλείου