2015 – Κατάστημα Ρούχων ISO στην οδό Ζωγράφου στο Ηράκλειο